Home | Informatie |  Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij het opvragen van informatie, Offerte en eventuele boeking bent u akkoord gegaan met de hier onder vermelde voorwaarden.

1 Correspondentie

Voor een snelle en goede afhandeling geven wij gaat bij ons om alles via mail. Dit is met name omdat wij niet altijd instaat zijn u telefonisch te woord te staan. En ook niet altijd direct over de gegevens beschikken als dat nodig zou zijn. Het Vliegerteam EVENTS is een vereniging. En hier naast hebben wij dan ook nog andere werkzaamheden.Op deze manier kunnen wij u beter van dienst zijn. En het voorkomt ook misverstanden en onduidelijkheden.

2 Het reserveren

Navolgend beknopt uitleg over het hoe of wat van het reserveren van Het Vliegerteam en de eventuele consequenties.Om er zeker van te zijn dat de datum definitief vast gezet wordt is het raadzaam om snel te beslissen. Met name in de maanden van mei tot september krijgen wij veel aanvragen binnen.

2 . 1 Boekingen
Onze activiteiten zijn alleen te boeken tijdens de weekendenen feestdagen. In de zomermaanden is het eventueel door de weeks mogelijk.

2 . 2 Het tijdelijk vastzetten van de datum.
Tijdelijk de datum vast gezet betekend niet dat het dan ook definitief is.
Als wij alle gegevens hebben die nodig zijn om een vrijblijvende offerte te kunnen maken sturen wij u die zo snel mogelijk via mail als pdf bestand. Gedurende die tijd dat de offerte geldig is staat ook de datum tijdelijk vast.

Wij houden deze datum nog even vrij, mocht er e.d.d. een aanvraag voor dezelfde datum komen, dan zullen we eerst bij jullie navragen of het nog doorgaat in geval we nog geen feedback van u ontvangen zouden hebben. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

De offerte is dan 14 dagen geldig. Na deze tijd kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de offerte. En de datum die tijdelijk is vastgezet komt hierbij ook te vervallen. En zullen wij met de andere in overleg gaan die ook die datum willen reserveren.

Gaat u akkoord met de offerte dan sturen wij de factuur. En na de betaling zal de datum definitief zijn. (Zie artikel 2.2)

2 . 3 Overeenkomst en definitieve datum

a) U bent overeengekomen met ons voorstel. Na betaling van de factuur zal de datum definitief vastgezet worden. En zal er een overeenkomst gestuurd worden waarin de eventuele afspraken in vermeld staan.
b) De factuur moet binnen 7 dagen voldaan zijn. Valt de geplande datum in die 7 dagen dan dient het bedrag 2 dagen voor de geplande datum op onze rekening te staan. Is de betaling niet op tijd op onze rekening dan komt alles te vervallen. U loopt dan het risico dat Het Vliegerteam niet aanwezig zal zijn! Vervolgens nemen wij direct contact op met hen die Het Vliegerteam op die datum ook wilde boeken.
c) Is alles geregeld dan mailen wij een paar dagen voor die geplande datum ons mobiele nummer zodat als er wat is op die dag zelf altijd bereikbaar zijn

3 De betaling

Als u akkoord gaat met de offerte dan mailen wij u de factuur die vanaf de factuur datum binnen 7 dagen betaald moet zijn, indien de geplande datum binnen die 7 dagen valt moet het 2 dagen voor de geplande datum als nog overgemaakt zijn op onze rekening INGbank: NL42 INGB 0008 0209 70. Als dat niet het geval is dan komt alles te vervallen en Het Vliegerteam zal dan niet komen! (zie ook artikel 10.c)

Dit moeten wij zo handhaven omdat wij in het verleden regelmatig hebben meegemaakt dat men kort voor de betreffende dag afzegde en het team dan in alle opzichten met lege handen stond en al kosten hadden gemaakt. Zeker ook omdat het vaak te kort dag was om elders nog bij te springen, terwijl er diverse andere aanvragen al afgewezen moesten worden. Wij rekenen op begrip hiervoor.

4 De locatie

a) De locatie voor kinderfeestjes, workshop en demonstraties moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
Waar de locatie aan moet voldoen:

* deze regels zijn wettelijk vastgelegd

Voor workshops en kinderfeestjes kan hier een beetje vanaf geweken worden. Behalve de wettelijke regels daar moeten wij ons aan houden.

En of er wel of geen vliegerverbod is in dat gebied (zie artikel 5).

Als het vliegerteam ter plekke constateert dat de locatie niet voldoet aan de eisen waar de locatie aan moet voldoen (zie artikel 4 en 5. Dan mogen/kunnen zij het voortzetten van de activiteit weigeren. De kosten zullen dan ook niet terug geboekt worden.

De organiserende partij is altijd verantwoordelijk dat de locatie voldoet aan de eisen.

5 Vliegerverbod

Op verschillende plekken kunnen plaatselijke verordeningen voorkomen betref het vliegeren. Vooral in de zomermaand aan de kust op het strand.En ook zijn er gebieden in Nederland waar je niet mag vliegeren in verband met de luchtvaart en defensie.

Zo mag je niet vliegeren binnen een straal van 3 tot 6 km in de omgeving van een vliegveld. Verder zijn er ook nog laagvlieggebieden van de defensie waar absoluut niet gevliegerd mag worden.

Het is dan ook aangeraden dat de organiserende partij zich daar mee op de hoogte stelt.

Meer informatie over vliegerverbod betreffende laagvlieggebieden en vliegvelden kunt u vinden via deze onderstaan link,
http://www.vliegersport.info/index.php/de-vliegersport/veiligheid-wetgeving/vliegerverbod

a) Het Vliegerteam heeft zich aan deze wettelijke bepalingen te houden zal ook niet hoger gaan met de vliegers dan 100 m dat ook wettelijk is vastgelgd. Boven deze hoogte is een vergunning nodig

6 Vergunningen

Het Vliegerteam informeert niet bij de betreffende instanties/gemeentes over of er eventueel vergunningen en of toestemming nodig is. Die verantwoording ligt bij de organiserende partij.

a) Organiserende partij is altijd verantwoordelijk voor het hebben van de eventuele benodigde vergunningen en of toestemming.
b) En bij eventuele aan ons opgelegde boetes door dat de organiserende partij niet over de nodige vergunning(en) beschikt stellen wij de organiserende partij daarvoor aansprakelijk. En zullen dan een claim indienen.

7 Voorwaarden per activiteit

7 – 1 Kinderfeestjes

a) De reservering voor een kinderfeestje gaat zo als in artikel 2 is uitgelegd
b) De locatie waar het kinderfeestjes gehouden gaat worden moet voldoen aan de eisen die in artikel 4 en 5 genoemd worden.
c) Tijdens het opbouwen van de tent moet er iemand aanwezig zijn van de organiserende partij. In het verleden zijn er problemen geweest tijdens het op bouwen.
d) De locatie moet met de auto en aanhanger tot op de plek waar de tent opgebouwd wordt bereikbaar zijn.
e) De organiserende partij moet over de eventuele nodige vergunningen beschikken, zo als in artikel 6 vermeld staat.
f) Limonade en chips voor de kinderen is alleen tijdens verjaardagsfeestjes.

7 – 2 Workshops

a) De reservering voor een kinderfeestje gaat zo als in artikel 2 is uitgelegd
b) De locatie waar de workshop gehouden gaat worden moet voldoen aan de eisen die in artikel 4 en 5 genoemd worden.
c) Tijdens het opbouwen van de tent moet er iemand aanwezig zijn van de organiserende partij. In het verleden zijn er problemen geweest tijdens het op bouwen.
d) De locatie moet met de auto en aanhanger tot op de plek waar de tent opgebouwd moet worden bereikbaar zijn.
e) De organiserende partij moet over de eventuele nodige vergunningen beschikken, zo als in artikel 6vermeld staat.
f) Alle activiteiten zullen vanuit de stand plaats vinden

7 – 3 Demonstraties

a) De reservering voor een demonstratie gaat zo als in artikel 2 is uitgelegd
b) De locatie waar demonstratie gehouden gaat worden moet voldoen aan de eisen die in artikel 4 en 5 genoemd worden.
c) Tijdens het opbouwen van de tent moet er iemand aanwezig zijn van de organiserende partij. In het verleden zijn er problemen geweest tijdens het op bouwen.
d) De locatie moet met de auto en aanhanger tot op de plek waar de tent opgebouwd moet worden bereikbaar zijn.
e) De organiserende partij moet over de eventuele nodige vergunningen beschikken, zo als in artikel 5 vermeld staat.

8 8 Wat gebeurt er bij AFGELASTING?

Navolgend beknopt de gevallen die zouden kunnen voorvallen en de consequenties.

8 8 – 1 Algemeen

Het moet wel heel erg “slecht” weer zijn voordat we niet in actie kunnen komen…de tent met activiteit, demo’s en verkoop kan in principe altijd blijven staan, tussen de regenbuien door kan er altijd gevliegerd worden, bij totale windstilte zijn er alternatieven en wij hebben ook stormvliegers paraat die juist bij erg harde wind fantastisch powerkiting opleveren, dus….kan eigenlijk niet fout gaan……

a) Wij van Het Vliegerteam moeten onverwachts afzeggen door onvoorziende omstandigheden of dat wij de weersomstandigheden onverantwoord vinden om het betreffende activiteit door te laten gaan, dan zal het bedrag met aftrek van 5 euro administratie kosten terug geboekt worden.

8 – 1 . 1 Weersomstandigheden

a) Het risico betreffende extreme weersomstandigheden ligt altijd bij de organiserende partij. Moet Het Vliegerteam vroegtijdig hun activiteiten beëindigen door de weersomstandigheden dan zal het betaalde bedrag niet terug geboekt worden.

8 - 1 . 2 Veiligheid

Uit veiligheidsoverweging kan Het Vliegerteam hun activiteiten staken wanneer,

b) Indien de activiteiten door de hier boven genoemde redenen niet voort gezet kunnen worden, dan zal het bedrag niet teruggeboekt worden.

c) De organiserende partij is mede verantwoordelijk betreffende de veiligheid

8 - 1 . 3 Locatie ongeschikt/Vliegerverbod

a) De organiserende partij is altijd verantwoordelijk voor de keuze van de locatie.
b) Als het blijkt tijdens de aanwezigheid van Het Vliegerteam dat de locatie niet voldoet aan de eisen die genoemd zijn in artikel 4 en 5. Dan kan/mag Het Vliegerteam weer weggaan en het betaalde bedrag zal niet terug geboekt worden.
c) Blijk dat er een vliegerverbod is dan mag Het Vliegerteam niks doen en zal met onverrichte zaken direct weer weg gaan. Hierbij zal ook het betaalde bedrag niet terug geboekt worden.
d) Indien Het Vliegerteam een boete opgelegd krijgt omdat de organiserende partij niet over de nodige vergunningen beschikt of niet eerst had geïnformeerd of er een vliegerverbod geld. Dan zijn die kosten volgens artikel 6.b voor de organiserende partij.

8 - 2 Kinderfeestjes (kinderverjaardag)

a) Organiserende partij blaast de activiteit om welke reden dan ook af nog voor het termijn van 24 uur van te voren: dan zal het bedrag min de 35 euro voor de gemaakte kosten terug geboekt worden.
b) Organiserende partij blaast de activiteit om welke reden dan ook af binnen het termijn van 24 uur van te voren: dan zal het bedrag min de 50 euro voor de gemaakte kosten terug geboekt worden.
c) Zijn wij al onderweg naar de afgesproken locatie dan wordt het bedrag van de reiskosten incl. de 50 Euro als vermeld in artikel 8 – 2.b ook in mindering gebracht. En de eventuele gemaakte kosten.

8 - 3 Workshops

a) Organiserende partij blaast de activiteit om welke reden dan ook af nog voor het termijn van 24 uur van te voren: dan zal het bedrag min de 55 euro voor de gemaakte kosten terug geboekt worden.
b) Organiserende partij blaast de activiteit om welke reden dan ook af binnen het termijn van 24 uur van te voren: dan zal het bedrag min de 85 euro voor de gemaakte kosten terug geboekt worden.
c) Zijn wij al onderweg naar de afgesproken locatie dan wordt het bedrag van de reiskosten ook in mindering gebracht

.8 - 4 Demonstraties

a) Organiserende partij blaast de activiteit om welke reden dan ook af nog voor het termijn van 24 uur van te voren: dan zal het bedrag min de 55 euro voor de gemaakte kosten terug geboekt worden.
b) Organiserende partij blaast de activiteit om welke reden dan ook af binnen het termijn van 24 uur van te voren: dan zal het betaalde bedrag min de 85 euro voor de gemaakte kosten terug geboekt worden.
c) Zijn wij al onderweg naar de afgesproken locatie dan wordt het bedrag van de reiskosten ook in mindering gebracht.
d) De organiserende partij is ten aller tijden verantwoordelijk voor de veiligheid van Het Vliegerteam en omstanders. En voor de ruimte waar het Team onbelemmerd de demonstratie kan houden. Het Vliegerteam zal zelf er alles aan doen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Als het blijkt dat het toch niet te doen is mag het vliegerteam de demonstratie per direct staken en alles opruimen. Het betaald bedrag zal dan niet terug geboekt worden.

9 De organiserende partij

a) is ten aller tijden verantwoordelijk voor de vergunningen / toestemmingen van derde. Indien die als het nodig is niet aanwezig zijn en Het Vliegerteam krijgt een boete opgelegd dan zal het Vliegerteam de organiserende partij hier voor aansprakelijk stellen.
b) Is verantwoordelijk dat de locatie voldoet aan de eisen die in artikel 4, 5 en 6 genoemd zijn. (zie ook artikel 10.e en artikel 10 d)
c) blaast de activiteit om welke reden dan ook af nog voor het termijn van 24 uur van te voren: dan zal het bedrag min de 35 euro voor de gemaakte kosten terug geboekt worden.
d) blaast de activiteit om welke reden dan ook af binnen het termijn van 24 uur van te voren: dan zal 50 % van het bedrag terug geboekt worden.
e) Zijn wij al onderweg naar de afgesproken locatie en de organiserende partij besluit om als nog de activiteit niet door te laten gaan, dan wordt het bedrag van de reiskosten incl. en 50% van het overige bedrag in mindering gebracht worden
f) het risico betreffende extreme weersomstandigheden ligt altijd bij de organiserende partij. Wanneer zij tijdens het evenement de activiteiten af blazen vanwege de weersomstandigheden. Zal Het Vliegerteam het betaalde bedrag niet terug boeken.

10 Het Vliegerteam

Mag indien de locatie niet voldoet aan de gestelde eisen ter plaatse hun activiteiten weigeren.

Mag indien zij hun tent om welke reden dan ook niet mogen gebruiken, als nog hun activiteiten staken.

mag uit veiligheidsoverweging / extreme weersomstandigheden de activiteiten staken c.q. er helemaal mee stoppen en alles direct op ruimen.

mag wanneer er al kosten zijn gemaakt en de organiserende partij voldoet niet aan de voorwaarden in De betaling artikel 3. Dan mogen de gemaakte kosten en eventuele misgelopen inkomsten verhalen worden op de organiserende partij.

Mag de activiteiten weigeren wanneer blijkt dat de locatie niet voldoet aan de eisen in artikel 4, 5 en 6. Het betaalde bedrag kan dan niet terug gevorderd worden.

zal wanneer het blijkt dat de organiserende partij in gebreken is (zie artikel 5 en 6) de eventuele aan Het vliegerteam opgelegde boete(s) verhalen op de organiserende partij. En eventueel een schadeclaim indienen.

11 De stand

Het Vliegerteam heeft de beschikking over 3 stands,

11 - 1 Voorwaarden stand.
a) Alle activiteiten zullen vanuit de stand plaats vinden. Indien het niet is toegestaan om de stand te mogen gebruiken, om welke reden dan ook. Dan zal het Vliegerteam genoodzaakt zijn om al hun activiteiten te moeten staken.
b) De stand moet op een plaats gezet kunnen worden waar men de tent stevig met haringen en tuidraden in de grond vast gezet worden.
c) Bij plotseling extreem weer moet Het Vliegerteam iedereen uit de stand weren wat betref de veiligheid en indien nodig c.q. mogelijk afbreken.
d) Iedereen die in de stand aanwezig is moet eventuele aanwijzingen van Het Vliegerteam op volgen.
e) De organiserende partij kan eventueel verantwoordelijk gesteld worden voor schade van derde.

11 – 2 benodigde ruimte stand

12 Aanhanger
De aanhanger eventueel met auto moet ten alle tijden tijdens workshops kinderfeestjes en demonstraties naast de stand/demonstratieterrein geplaatst kunnen worden. Dit om de benodigde vliegers en andere materialen onder de daar aan bevestigde luifels te kunnen neer leggen.

13 Verkoop

Het Vliegerteam verkoopt ook diverse vliegers in hun stand..
a) Om de kosten zo laag mogelijk te houden verkoopt Het Vliegerteam voor eigen rekening , tijdens hun aanwezigheid diverse vliegers vanuit de stand.
b) Indien dat niet gewenst is moeten wij € 175,00 extra berekenen.

Met uitzondering verjaardagsfeestjes voor kinderen.

14 Banners

Het Vliegerteam heeft het recht om banners te plaatsen om en bij het vliegerveld. 

15 Reiskosten

Het Vliegerteam bereken de reiskosten van €0,30 p/km vanaf Eefde heen en terug. 

Het Vliegerteam EVENTS mag ten aller tijde zonder enige bekendmaking vooraf de voorwaarden aanpassen